Varanger KraftEntreprenør er hovedleverandør på driftstjenester til konsernets nettselskap. I dette inngår tilstandskontroll, befaringer, feilretting og utbedringer. Med god tilstedeværelse i hele Øst-Finnmark er vi lett tilgjengelig og har unik kompetanse på nett- og kabelanlegg i regionen. Vi utfører også driftsrelaterte oppgaver for Varanger KraftVind og Pasvik Kraft. 

Vi leverer også driftsrelaterte oppgaver til eksterne aktører, blant annet veilystjenester til kommuner og teknisk driftsbistand til biobrenselanlegget ved Garnisonen i Sør-Varanger.