Vannkraft

I forbindelse med systembytte 01.12.2022 utgår vår gamle faktura e-post.

EHF:

Vi foretrekker EHF faktura.

Alle selskap i Varanger Kraft konsernet er registrerte i ELMA-registeret for mottak av EHF-format. EHF adressen er organisasjonsnummer til det enkelte selskapet i konsernet.

E-post:

Dersom dere ikke kan sende faktura i EHF-format, ber vi om å få tilsendt PDF faktura på e-post. Det presiseres at de undernevnte adressene kun gjelder for fakturaer, kreditnotaer samt purringer.

  • Alle fakturaer skal merkes med bestillers navn i «deres ref» «BuyersReference» feltet, samt prosjektnummer der det er aktuelt.
  • Sett betalingsfrist til 30 dager

Org.nr:

Selskap:

Faktura e-post:

 

985519250

Varanger KraftEntreprenør AS

faktura.entreprenor@varanger-kraft.no

971058854

Barents Nett AS

faktura@barents-nett.no

 

985188092

Varanger Kraft AS

faktura.holding@varanger-kraft.no

982795745

Pasvik Kraft AS

faktura.pasvikkraft@varanger-kraft.no

985519366

Varanger KraftMarked AS

faktura.marked@varanger-kraft.no

985519307

Varanger KraftFiber

faktura.fiber@varanger-kraft.no

998433290

Varanger KraftVind AS

faktura.vind@varanger-kraft.no

922031363

Varanger KraftHydrogen AS

faktura.hydrogen@varanger-kraft.no

823332082

NH3Invest AS

faktura.NH3Invest@varanger-kraft.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har dere spørsmål angående faktura eller andre henvendelser, send e-post til regnskap@varanger-kraft.no