Varanger KraftEntreprenør

Vi tilbyr tjenester innen drift, vedlikehold og bygging av nyanlegg innen energiforsyningssektoren.

© Varanger Kraft

Nyborgveien 70, 9915 Vadsø

Postboks 704, 9815 Vadsø

Telefon: 789 62 600  Feilmelding: 789 62 699

kundeservice@varanger-kraft.no